Algemene voorwaarden

Stichting Bruisende Events Favicon
Stichting Bruisende Events

Algemene voorwaarden

Stichting Bruisende Events heeft een aantal regels opgesteld die door de bezoeker die bij elk event nageleefd dienen te worden. Het gaat hier om algemene huisregels:

 • De entreegelden kunnen verschillen per event. Bij grootschalige events zal er naar uw legitimatie worden gevraagd ivm horeca
 • Legitimatie dient u bij u te dragen. Tijdens een event, en bij de toegang, kan door Security gevraagd worden om uw ID-bewijs te tonen. Geef hier ten alle tijden gehoor aan. Bij het niet bij u dragen van uw ID-bewijs en bij twijfel over uw leeftijd zal de toegang ontzegd worden.
 • Bij constatering van onrechtmatigheden, zoals drugsgebruik in welke vorm dan ook, of overmatig drankgebruik, wordt u de toegang ontzegd en indien nodig aangifte gedaan bij de politie.
 • Bij het betreden van het festivalterrein of de plek waar een event gehouden wordt, heeft u de kans te worden gefouilleerd. Eigen consumpties (in welke vorm dan ook) en scherpe voorwerpen worden niet toegelaten op het terrein. Tenzij het babyvoeding betreft.
 • Mensen jonger dan 14 dienen begeleidt te worden door een meerderjarige (minimum leeftijd meerderjarige 21 jaar).
 • De Security hanteert de regels strikt. Bij twijfel over uw gedrag, kan de toegang ontzegd worden.
 • Aan bezoekers onder de 18 jaar wordt geen alcohol verstrekt. Bij twijfel wordt om een legitimatiebewijs gevraagd. Legitimatie en polsbandjes zijn verplicht
 • Het is ten strengste verboden de volgende zaken op het festivalterrein mee te nemen: Etens- drinkwaren, glaswerk, plastic flessen, blik, drugs, vuurwerk, (vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen en speelgoed zoals skateboards, steps, of andere objecten met wieltjes.Indien het een event omvat waarbij wel etens-drinkwaren zijn toegestaan, maakt de organisatie dat middels social media en aan de deur bekend dmv het reglementenbord.
 • Het is niet toegestaan (huis)dieren mee te nemen.
 • Gekochte muntjes worden niet meer terug genomen.
 • Het programma is onder voorbehoud. Bij het niet door gaan van één of meer acts kan de organisatie niet aansprakelijk gesteld worden. De organisatie zal trachten een vervangend programma of band aan te bieden.
 • Het festivalterrein tijdens het Jumpin’Picknickfestival heeft een maximale capaciteit van 5.000 personen. Dus vol = vol. De Security zal hier op toezien en handhaven. Vertrekkende bezoekers kunnen dan weer plaats maken voor aankomende bezoekers. Dus zorg dat u op tijd bent om teleurstelling te voorkomen.
 • Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het beveiligingspersoneel, stewards, handhaving en de organisatie.
 • Het betreden van het festivalterrein of locatie van andere events en het bijwonen van de voorstellingen zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker.
 • De organisatie van Stichting Bruisende Events kan foto of filmopnamen (laten) maken ten behoeve van reportages, website, promotiedoeleinden e.d.. Door het betreden van het festivalterrein of ander eventlocatie geeft de bezoeker en artiest toestemming aan de organisatie de opnames voor deze doeleinden te mogen gebruiken.
 • Op het festivalterrein of andere eventlocatie is het een ieder niet toegestaan om voor commerciële doeleinden geluids-, foto- en/of filmopnamen dan wel ander beeldmateriaal te maken, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de organisatie is verkregen.
 • Het is niet toegestaan om op of in de nabijheid van het festivalterrein of ander eventlocatie flyers, banners, posters op te hangen zonder schriftelijke overleg met de organisatie.
 • De organisatie van Stichting Bruisende Events is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers.
 • Indien er objecten zoals springkussens staan opgesteld dient een volwassen persoon / begeleider van het desbetreffende kind zorg te dragen voor de veiligheid door hier bij te blijven en toezicht te houden op het kind.
 • Bij vragen of onduidelijkheden kunt u ons mailen via: stichtingbe@gmail.com